marți, 16 martie 2010

F S L I intenţionează să se adreseze instanţei pentru încadrarea profesorilor în învăţământul primar şi preşcolar

Către,
Sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Având în vedere faptul că odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 387/2009 şi a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3235/2010 privind încadrarea profesorilor în învăţământul primar şi preşcolar au apărut discriminări în ceea ce priveşte încadrarea şi salarizarea anumitor categorii de institutori, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ intenţionează să se adreseze instanţei pentru a solicita eliminarea acestor nedreptăţi.
În acest sens, vă rugăm să înaintaţi la F.S.L.I., în original, până în data de 30.04.2010, tabele nominale, conform modelului anexat, cu datele institutorilor din învăţământul preşcolar şi primar care se consideră discriminaţi în urma intrării în vigoare a actelor normative mai sus menţionate.
PRIM-VICEPREŞEDINTE,
Simion HANCESCU

TABEL NOMINAL
CU INSTITUTORII CARE SOLICITĂ ACŢIONAREA ÎN INSTANŢĂ A M.E.C.T.S. PENTRU ÎNCADRARE ŞI SALARIZARE DISCRIMINATORII ŞI CARE ÎMPUTERNICESC F.S.L.I. PENTRU A LE REPREZENTA INTERESELE ÎN PROCESUL INTENTAT PE ACESTĂ SPEŢĂ

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Cod numeric personal

Studii dobândite*

Semnătura


Confirm că persoanele din tabelul de mai sus sunt salariaţi ai unităţii noastre
Director,
Lider de sindicat,
Notă: Se vor specifica liceul şi studiile ulterioare absolvite, care le conferă dreptul de a profesa ca personal didactic de predare.

Un comentariu:

 1. Domnule presedinte


  Sunt total de partea dv,referitor cu actiunea de mai sus,si doresc,la fel,deschiderea in instanta si atacarea OM 5553,si modificarea acestuia,numai si numai,pe baza,creditelor transferabile,obtinute de orice student,si in principal,anularea art 6,care transforma in necalificat,un cadru didactic,dupa 20 ani la catedra..

  Rog trimiterea la liderii din tara,si informarea,pt a intocmi,tabel nominal,ca mai sus...

  Respectele mele

  Alexandru

  RăspundețiȘtergere