joi, 25 martie 2010

Pentru a reduce deficitul bugetar,Guvernul FMI-Boc sacrifică educaţia

Pentru a reduce deficitul bugetar, Guvernul FMI- Boc sacrifică educaţia!

Oricât ar încerca un om lucid să desluşească ceea ce se întâmplă acum în România la nivel macro în general şi în sistemul educaţional, în particular, îi este aproape imposibil să afle adevărul. Cei care se află la Putere, în frunte cu „ALESUL din deal” şi cu „reşapatul” domn Boc, după ce în campania electorală au împărţit galoşi, mălai şi alte cele necesare traiului zilnic, pentru a-şi demonstra grija şi ataşamentul faţă de electoratul chemat la urne, spun că raţiunea măsurilor pe care le intreprind au menirea de a conduce la reformarea statului, nu cel în fund, ci statul român.
Probleme ca: pierderea locurilor de muncă, criza economică, scăderea veniturilor, prăbuşirea sistemului medical şi educaţional, lipsa infrastructurii, situaţia pensionarilor, etc. au trecut pe planul doi.
Prioritare au devenit alte subiecte: politizarea excesivă a tuturor instituţiilor statului prin „proţăpirea” în locuri călduţe şi gras remunerate a tuturor lipitorilor de afişe din campania electorală şi a purtătorilor de ţucal; mărirea cu peste 40% a bugetelor instituţiilor „devotate” care şi-au făcut datoria, atât în timpul alegerilor prezidenţiale, cât şi după: S.T.S., S.R.I., Justiţie, C.C.R., dar şi cel al administraţiei prezidenţiale; reducerea numărului de parlamentari (măsură justificată) şi trecerea de la un parlament bicameral, la un parlament cu o singură cameră, eventual cu o debara; crearea unui portal “e-România”, care nu costă decât vreo 500 de milioane de euro, cu ajutorul căruia românii să poată identifica mai uşor cele câteva sute de taxe şi impozite pe care trebuie să le plătească statului român, precum şi cuantumul acestora; numărul gropilor şi poziţionarea acestora pe drumurile patriei; numărul ciulinilor de pe cele câteva milioane de ha de teren agricol care acum sunt pârloagă şi care erau cândva irigate şi multe alte lucruri utile pentru viaţa de zi cu zi a românilor. Se vor mări probabil şi fondurile destinate promovării turismului românesc peste hotare, după faimosul succes al programului „ Romania-Land of choise” care a adus milioane de turişti străini în anul 2009 şi pentru care contribuabilii români au scos din buzunare peste 5 milioane de euro, numai pentru a-i face hatârul blondei agreată de Palatul Cotroceni. Continuarea acestui program de publicitate se impune având în vedere că, peste puţin timp, gropile de pe şoselele României vor deveni “bun universal” şi vor intra în categoria “monumentelor” protejate de UNESCO şi în Guinness Book.
Simbioza dintre criza economică tratată în doru’ leli şi diletantismul şi incompetenţa celor care guvernează, conduce inevitabil la dezastru. Şi cum Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2010 urma să fie supervizat de „cămătarii” de peste ocean de la FMI, contabilii din Ministerul de Finanţe au fost nevoiţi să găsească soluţii pentru a se încadra în condiţiile impuse: reducerea cheltuielilor publice şi micşorarea deficitului bugetar. Dar dacă sacul s-a golit după o campanie electorală în care mulţi votanţi au fost „motivaţi” să pună ştampila într-o anumită pătrăţică a buletinului de vot şi după ce unor bugetari le dai bani, atunci altora trebuie să le iei. Şi uite aşa, educaţia, mare consumator de fonduri publice şi ai cărei salariaţi nu sunt atât de importanţi în momentele „cheie”, a intrat, cu acordul „expertului” în drept constituţional care a făcut în mod accidental facultatea de drept, în vizorul „socotitorilor” de la „finanţe”.
Pentru că se apropia „Ignatul”, aceştia au tăiat, ca primă măsura pentru reformarea statului şi pentru reducerea deficitului bugetar, 15.000 de posturi din învăţământul preuniversitar, dându-se şi o ordonanţă de urgenţă în acest sens. Această măsură a fost luată după ce au mai fost radiate, în august 2009, aproximativ 18.000 de posturi. În total, într-un an au dispărut 10% din posturile din învăţământul preuniversitar. Dar trebuia găsită şi o formulă magică pe baza căreia să se stabilească cheltuielile de personal în învăţământ
După „studii” minuţioase şi bine „documentate”, o echipa de „experţi” de la Banca Mondială şi Ministerul Educaţiei au stabilit această formulă pentru care şi marele matematician Leibniz ar fi invidios, pe baza căreia s-au stabilit standardele de cost pentru preşcolari şi elevi.

Aplicând aceste costuri standard, ordonatori principali de credite – primarii şi ordonatorii terţiari de credite – directorii unitaţilor de învăţământ, au ajuns la concluzia că fondul de salarii se epuizează în luna octombrie pentru învăţământul de masă, iar la învăţământul vocaţional,specializarea-muzică, banii de salarii ajung până în iunie a.c.
În aceste condiţii, în foarte multe judeţe, salariile pentru luna ianuarie şi februarie nu au fost achitate integral.
Însă, atât Premierul, cât şi ministrul educaţiei afirmă că bani de salarii sunt şi că oamenii trebuie să stea liniştiţi. Acestea sunt născociri ale liderilor de sindicat, zic domniile lor.Cu alte cuvinte, noi suntem puşi să privim un perete alb şi trebuie să recunoaştem că este portocaliu.
Întrebarea este: câţi bani reali au fost alocaţi educaţiei în anul 2010 ?
Ceea ce se întâmplă demonstrează că bugetul alocat pentru învăţământ este unul virtual, iar procentul din P.I.B. destinat acestui domeniu nu este, în realitate, mai mare de 3,5% din P.I.B., faţă de 6%, cât prevăd legea şi Programul de guvernare pentru perioada 2009-2012.
Şi tot în Programul de guvernare, la capitolul “Educaţie”, este prevăzut: “Finalizarea investiţiilor începute şi neterminate din cauza lipsei de fonduri” şi “Construirea de noi săli de sport, bazine de înot, baze sportive”. Ceea ce nu este precizat, este dacă toate acestea vor fi sub formă de machete sau vor fi construite la scară reală.
Bani de investiţii nu sunt, banii de salarii nu ajung. Atunci unde sunt banii educaţiei ? Aşa că munciţi cu drag şi spor stimaţi colegi şi nu trebuie să ne mai gândim la salarii mărite. Pentru a înfăptui reforma statului, trebuie salarii cât mai mici în învăţământ, ca să ne fie mintea mereu conectată la nevoile celor care guvernează.


PRIM-VICEPREŞEDINTE F.S.L.I.,

Simion HANCESCUNotă: Articol publicat în Tribuna Învăţământului nr.1042/2010

marți, 16 martie 2010

F S L I intenţionează să se adreseze instanţei pentru încadrarea profesorilor în învăţământul primar şi preşcolar

Către,
Sindicatele afiliate,
În atenţia liderilor de sindicat,
Având în vedere faptul că odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 387/2009 şi a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3235/2010 privind încadrarea profesorilor în învăţământul primar şi preşcolar au apărut discriminări în ceea ce priveşte încadrarea şi salarizarea anumitor categorii de institutori, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ intenţionează să se adreseze instanţei pentru a solicita eliminarea acestor nedreptăţi.
În acest sens, vă rugăm să înaintaţi la F.S.L.I., în original, până în data de 30.04.2010, tabele nominale, conform modelului anexat, cu datele institutorilor din învăţământul preşcolar şi primar care se consideră discriminaţi în urma intrării în vigoare a actelor normative mai sus menţionate.
PRIM-VICEPREŞEDINTE,
Simion HANCESCU

TABEL NOMINAL
CU INSTITUTORII CARE SOLICITĂ ACŢIONAREA ÎN INSTANŢĂ A M.E.C.T.S. PENTRU ÎNCADRARE ŞI SALARIZARE DISCRIMINATORII ŞI CARE ÎMPUTERNICESC F.S.L.I. PENTRU A LE REPREZENTA INTERESELE ÎN PROCESUL INTENTAT PE ACESTĂ SPEŢĂ

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Cod numeric personal

Studii dobândite*

Semnătura


Confirm că persoanele din tabelul de mai sus sunt salariaţi ai unităţii noastre
Director,
Lider de sindicat,
Notă: Se vor specifica liceul şi studiile ulterioare absolvite, care le conferă dreptul de a profesa ca personal didactic de predare.